Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na týden 25. - 29. 5.

Info pro děti, které nejsou ve škole:
učivo sem budu zadávat průběžně a zřejmě s mírnou prodlevou, i podle toho, co ve škole stihneme. Choďte sem nakukovat častěji.

Matematika
tento týden:
• projdeme si PS str. 12 - 17 (úkol z minulého týdne, společně opravíme chyby), kdo mi poslal ke kontrole, také si opraví chyby. Kdo má v pořádku, počítá v pracovním sešitě dál str. 18 - 23; rychlíci, kteří mají hotovo, pokračují dál svým tempem)
• zopakujeme převody jednotek s desetinnými čísly (jakmile probereme dám sem barevně příklady) - vše do školního sešitu:
                                                           Převody jednotek
a) délky
                               km       •      •       m        dm      cm       mm
1 km = _____________ m                                   1 m = _______________ km
1 m = ______________ mm                                1 mm = ______________ m

7,9 km = ________________ m                          4 m = _______________ km
87 km = ________________ m                          23 m = _______________ km
7,56 km = _______________ m                         140 m = _______________km

74,8 m = _________________ mm                    52 mm = ________________ m
97 m = ________________ mm                         460 mm = _________________ m
5 m = ________________ mm                           3 mm = __________________m

30 m = _______________ km                            15 dm = _________________ m
26,8 cm = _______________m                          156,9 mm = ________________dm
3,5 km = ________________ m                         0,31 m = ________________mm
4,1 dm = ________________ mm                      96,25 cm = _______________dm
0,6 km = ________________ dm                       7,24 dm = _________________m

b) hmotnosti
                      t      q     •     kg      •     dag     g       •       •      mg 
                                          (km     •      •        m     dm    cm   mm)

1 t = ________kg                           1 kg = _________ t
1 kg = _________ g                       1 g = ___________ kg


7 t = __________ kg                                        80 kg = ___________t
5,8 t = __________ kg                                     120 kg = ___________t
18 t = __________ kg                                       9 kg = ____________ t

16,5 kg = ___________ g                                32 g = ___________ kg
4,71 kg = ___________ g                               4 g = ____________ kg
60 kg = ____________ g                               751 g = ___________ kg
 
8,2 q = ___________ kg                                 5 g = __________ dag
420 kg = __________ t                                   386 kg = __________q
15 mg = __________ g                                  4,07 dag = __________ g
457,9 dag = __________ kg                          780 g = ___________kg
6 kg = ___________ q                                   4,8 g =  ___________ mg
 
c) objemu
              hl     •      l      dl        cl        ml
                            (m    dm      cm      mm)
 
1 l = ________ml                          1 ml = _________l 
1 hl = _________ l                        1 l = ___________ hl

 
7,5 l = __________ ml                  45 ml = ___________ l
14 l = __________ ml                   540 ml = ___________ l
57,08 l = __________ ml              9 ml = ___________ l
 
6,5 hl = __________ l                   7 l = __________ hl
13 hl = __________ l                   14 l = __________ hl
3,57 hl = _________ l                  478 l = _________ hl
 
3 l = _______ dl                           416 ml = ________ l
5,96 hl = ________ l                    4 dl = __________ ml
65,01 l = __________ ml             560 ml = _________ l
7,5 l = __________ hl                  35,1 ml = _________cl
0,47 l = __________ dl                1,008 l = _________ ml

• probereme nové učivo (pátek) - závisle a nezávisle proměnná - zápis do školního sešitu 

                                                 Závisle a nezávisle proměnná
uč. str. 38 cv. 1
(najdete stránku ve fotoalbu)
- do sešitu si uděláte tabulku, kterou doplníte

- platí:          y     =      75   .   x
      celková cena               počet vstupenek
                
cena za jednu vstupenku

• Cena za jednu vstupenku je stále stejná.

• Počet vstupenek x se mění ……. x je proměnná
• Počet vstupenek nezávisí na ničem jiném ………….. x je nezávisle proměnná
• Celková cena y se mění podle počtu vstupenek ………. y je proměnná
• Celková cena y je závislá na počtu vstupenek ………. y je závisle proměnná

                       y   =   75  .   x
 závisle proměnná      nezávisle proměnná

Pomocí této rovnice můžeš spočítat cenu libovolného počtu vstupenek.
(Znáš už z dřívějška? O čem je řeč?)

Jedná se o přímou úměrnost.

Učebnice str. 38 cv. 3 - ústně + zkusíte si vymyslet další příklady

Geometrie:
• zopakujeme si vzájemnou polohu dvou kružnic, se zelenou skupinkou si projdeme PS str. 60
• do sešitu geometrie budeme rýsovat podle videí - nadpis - Vzájemná poloha dvou kružnic - cvičení
(z videa si opíšete do sešitu zadání, podíváte se na náčrt a zkusíte si narýsovat)

https://www.youtube.com/watch?v=rpyei2cJZVM
https://www.youtube.com/watch?v=r479iu9r5ng
https://www.youtube.com/watch?v=wCWpm9u2HqE&t=5s

Angličtina
• probereme UNIT 6C - napište si slovíčka a naučte se je (většinu už umíte)
• zápis do školního sešitu  - pokračujete dál pod průběhový čas a tak, jak máte napsáno "Zápor", si napíšete
Otázka a krátká odpověď
k tomu si opíšete a doplníte zelený rámeček - cv. 3 na str. 69 + cv. 4a (písemně)
• PS str. 56 cv. 1, 2
Pokud uděláme něco víc, dopíšu sem, tak nakukujte.

Přírodověda
• zopakujeme rozmnožovací soustavu a budeme pokračovat - Člověk roste , vyvíjí se  - zápis (na prázdné linky doplníte podle učebnice):
                                                        Jak se člověk vyvíjí
- vznik člověka - vajíčko + spermie - ____________________
- v děloze se vyvíjí ___________________
- těhotenství __________ dnů (9 měsíců) --------  __________ - dítě zahajuje samostatný život
(slon africký 22 měsíců
pes domácí 63 dní
veverka obecná 38 - 39 dnů
gorila nížinná 251 - 295 dnů) - březost zvířat si nemusíte psát

Období dospívání
- dozrávají ______________________________________
- začíná činnost __________________________ (vaječníky a varlata) - vylučují hormony, které se podílejí na růstu a zrání člověka

Vlastivěda

Opakování: Slepá mapa – oceány a kontinenty
Slepá mapa – povrch Evropy – poloostrovy a ostrovy
Slepá mapa – povrch Evropy - pohoří
Vodstvo.
Obyvatelstvo, hospodářství, zemědělství, rybolov, doprava, služby.
Evropská unie.
Severoatlantická aliance.

(zápisy najdete ve fotoalbu)

Český jazyk
Čas minulý
Zápis do sešitu č. 1:
Tvary sloves v čase minulém se tvoří z příčestí činného a tvarů přítomného času pomocného slovesa být

     Číslo jednotné                                    Číslo množné
       1. kreslil jsem                                      1. kreslili jsme
        2. kreslil jsi                                         2. kreslili jste
        3. kreslil                                              3. kreslili

časování zvratných sloves v minulém čase
     číslo jednotné                                   číslo množné
        1. smál jsem se                             1. smáli jsme se
        2. smál ses                                    2. smáli jste se
        3. smál se                                      3. smáli se

Pozor na spisovný tvar 2.os. č.j. – smál ses, uvědomil sis

Učebnice str. 141/2a – do sešitu 141/3,4 – ústně
Pracovní sešit: str. 62/2,3
(budu průběžně doplňovat)

Tvary rozkazovacího způsobu
Zápis do sešitu č. 1

Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se má podle rozkazu, výzvy uskutečnit – piš,
nebo se nemá uskutečnit – nepišme.

Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří v:
2. osoba čísla jednotného         vstávej
1. osoba čísla množného           vstávejme
2. osoba čísla množného           vstávejte

Učebnice str. 144/1  145/2,3,4
Pracovní sešit: 62/4     63/1,2

Tvary podmiňovacího způsobu
Zápis do sešitu č. 1.
Tvary podmiňovacího způsobu jsou tvary složené. Skládá se z tvarů příčestí činného: šel, šla, šli… a tvarů bych, bys, by, bychom, byste, by.
Sloveso v podmiňovacím čase vyjadřuje děj, který by mohl nastat.

Chtěl bych to vidět.

Číslo jednotné                                          číslo množné
     1. četl bych                                          1. četli bychom
    
2. četl bys                                             2. četli byste 
    
3. četl by                                               3. četli by

str. 147/ 2a – ústně

Přehled tvarů podmiňovacího způsobu – zvratná slovesa  - do sešitu č. 1
      Jednotné číslo                                     množné číslo
            1. bál bych se                               1. báli bychom se
            2. bál by ses                                 2. báli byste se
            3. bál by se                                   3. báli by se

147/3 – do sešitu                  147/4 ústně
Pracovní sešit: 63/3, (4 navíc)

Do sešitu č. 1
Spojky aby, kdyby se spojují s tvary bych, bys, by, bychom, byste, by v jedno slovo. Například abychom – spojka aby + sloveso bychom

Kdybys – spojka kdyby + sloveso bys

   Číslo jednotné                                  číslo množné    
     1. abych spal                               1. abychom spali
     2. abys spal                                 2. abyste spali
     3. aby spal                                   3. aby spali 

učebnice 148/ 5
148/6    149/7,8
149/9 – do sešitu
Pracovní sešit: 64/1,2, 4,5 (cv. 3 – navíc)

Sloh
Popis pracovního postupu str. 142 – 143
Písemně: Napsat vlastní pracovní postup podle nějakého svého výrobku.


Přejeme všem krásný víkend.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář