Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na týden 4. - 7. 5.

Krásný den, milé děti,
vzhledem k tomu, že jdu zítra ráno do práce, kde budeme mít poradu a poté mám s vámi geometrii, vkládám učivo na příští týden už dnes (v neděli) večer.
Pracovní týden má opět jen 4 dny, navíc budete mít více hodin online, tak toho bude o něco méně.

 

Matematika
- v PS Desetinná čísla  byste měli mít hotové vše po str. 24 včetně. Kdo ještě něco nemá, doplní si. Tento týden si uděláte str. 25 (středa + čtvrtek). Všechna cvičení byste měli zvládnout. Na online hodině, která bude výjimečně v úterý, se budeme věnovat souhrnnému opakování násobení a dělení desetinných čísel. Po hodině (nejdříve v úterý odpoledne) sem dám příklady pro ty, co se online hodiny nezúčastní.
- zápis + příklady z online hodiny matematiky - do školního sešitu
                                         Opakování
1) Násobení desetinných čísel
a) 10, 100, 1 000
     3,5 . 100 =                                                      0,42 . 10 =
     128,05 . 10 =                                                  1,057 . 1 000 =
     61,5 . 100 =                                                     9,3 . 1 000 =

b) pamětné
    0,3 . 7 =                                                            9 . 0,08 = 
    1,2 . 3 =                                                            0,15 . 4 =
     6 . 3,2 =                                                           5,3 . 7 =
    (poslední řádek je dobré si zapsat jako pamětné násobení přirozených čísel tj. 6 . 32 a počítat rozkladem, pak teprve napsat výsledek a oddělit od konce patřičný počet desetinných míst)

Geometrie
- v pondělí bude online hodina (jen 25 minut pro každou skupinku) - zopakujeme si povrchy krychle a kvádru a spočítáme si slovní úlohu - zapíšeme si do sešitu a společně doplníme výpočet:
Opíšete si slovní úlohu do sešitu:
Tatínek chce natřít 2 bedny. Jedna bedna má tvar krychle s hranou 55 cm a druhá má tvar kvádru s rozměry 8 dm, 6 dm a 3 dm. Co budeme počítat? Na kterou bednu tatínek spotřebuje více barvy?
Budeme počítat povrch krychle a kvádru.
(stránku si rozdělíte na dvě poloviny - vlevo budete mít nadpis krychle a vpravo kvádr)
                   krychle                                                                     kvádr
a = 55 cm                                                                              a = 8 dm
S ……. x cm2                                                                                                         b = 6 dm
                                                                                              c = 3 dm
                                                                                              S ……….. y dm2
(Do každé části si napíšete vzoreček pro výpočet povrchu, dosadíte do vzorečku - víte, co to znamená, říkáme si, a vypočítáte. Pozor! Každé vám vyjde v jiných jednotkách. Musíte převést na stejné (nezapomeňte, že máte jednotky obsahu, tj.je tam ta dvoječka), abyste mohli porovnat a odpovědět. Napíšete odpověď.)

Angličtina (rozvrhněte si, jak vám to bude vyhovovat)
- stále si opakujete všechna slovíčka
- kdo ještě nemá, tak si udělá project online practice UNIT 5, včetně testu - má jen pár z vás
- tento týden si dokončíte UNIT 6A - na online hodině si uděláme cvičení z učebnice str. 64 cv. 2, str. 65 cv. 4a i b - chtěla jsem udělat už minulý týden, ale nestihli jsme, tak dokončíme tento; zopakujeme si slovíčka.
- v PS si dokončíte UNIT 6A - na str. 53 cv. 5 - přečtete si a přeložíte text a podle něj a obrázku napíšete ke jménům pod obrázkem čísla; cv. 6 - píšete věty - jednu zápornou, druhou kladnou; cv. 7 - nejprve píšete pár větiček o někom z vaší rodiny My mum, dad, brother, sister… a potom píšete pár větiček o sobě. Upozorňuji, že popisujete vzhled, tj, jak někdo vypadá - to, co se procvičuje v této lekci
- opakujete si slovíčka UNIT 6A

Český jazyk
Zapište si do sešitu č.1:
Určité slovesné tvary vyjadřují čas:
- přítomný
- minulý
- budoucí

Rozlišujeme slovesné tvary:
- jednoduché – jdu, zkouší, píše
Jako jednoduché tvary bereme i zvratná slovesa - smál se, povídal si..
- složené – chtěl jsem, budu čekat
Všechny tvary v minulém čase považujeme za složené: mluvil, skákala…

učebnice str. 135/6a – doplň i,í/y,ý – napsat 5 vět do sešitu.

Z online hodiny:
Zapsat do sešitu č. 1 – pouze to, co nemáte zapsané!
Rozlišujeme slovesné tvary
a) jednoduché – jdu, pláče, smějeme se (mezi jednoduché tvary patří zvratná slovesa)
b) složené - chodil jsem, budu kreslit, dělali (mezi složené tvary patří všechny tvary minulého času)

Určité slovesné tvary vyjadřují trojí slovesný způsob:
• oznamovací
• podmiňovací
• rozkazovací

Pracovní sešit 61/2,4

Přírodověda
Milé děti,
v dnešní přírodovědě jsme probrali smysly:
• učebnice na str. 62 - 63 - přečetli a odpovídali na otázky
• prohlédli jsme si prezentaci https://slideplayer.cz/slide/3661247/
• popsali jsme si v pracovním listu obrázky
• domácí úkol - dokončete si pracovní list (můžete mi opět poslat)

Dobrovolné úkoly:
1. Zjisti vynálezce kontaktních čoček (jméno a z které země je).
2. Vyzkoušej si se zavázanýma očima a ucpaným nosem ochutnávat různé potraviny. Co jste zjistili?
3. Pomocí čichu poznej různá koření (zavaž si oči).
4. Prohlédni si různé optické klamy (posílám odkaz).

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/opticke-klamy-obrazky/

Kdo si vyzkouší i úkoly navíc, může mi do emailu napsat, který úkoly jste splnili a co jste zjistili. 
Dnes jste byli šikovní, těším se za týden.
P. Prokopová

Vlastivěda
- ve středu (výjimečně, jinak v pátek) bude online hodina s paní učitelkou Jakšovou - říkala, že vám řekne ještě nějaké zajímavosti ke krajům a pak začne novou kapitolku Oceány a světadíly - bližší info se dozvíte od ní

Z online hodiny (zápis)

Oceány a světadíly

Více než 2/3 zemského povrchu tvoří vodstvo.

Oceány:
1. Tichý oceán
2. Atlantský oceán
3. Indický oceán
4. Jižní oceán
5. Severní ledový oceán

Moře – jsou menší, okrajové části oceánů.

Ostrov  - menší část pevniny, která je obklopena vodou.

Souostroví – více ostrovů

Záliv – výběžek moře do pevniny.

Světadíly
1. Asie
2. Afrika
3. Severní Amerika
4. Jižní Amerika
5. Antarktida
6. Evropa
7. Austrálie

Hudební výchova
- děkuji všem, kteří poslali referát - budu ráda i za další :-)
- zazpívejte si, poslechněte si nějakou hudbu

Online výuka
- bude probíhat vždy na stejném odkazu, na který se přihlásíte chvíli před zahájením hodiny - začínáme každé ráno v 9:00

Pondělí - geometrie - 9:00 - 9:25 červená skupinka,9:30 - 9:55 zelená skupinka
               přírodověda - 10:00 - 10:25 červená, 10:30 - 10:55 zelená
Úterý (výjimečně) - M + Aj 9:00 - 10:00 hod.- červená; 10:10 - 11:10 - zelená
Středa (výjimečně) - Vl 9:00 - 9:45 - červená, 10:00 - 10:45 - zelená
Čtvrtek - ČJ 9:00 - 9:45 - červená, 10:00 - 10:45 - zelená
http://meet.google.com/jzg-rbui-tnd

Pokud by kdokoli cokoli potřeboval, ozvěte se. Ráda vám odpovím.
Splněné úkoly stačí poslat na konci týdne.

Nové informace sem v průběhu týdne psát nebudu, jen dopisovat učivo z online hodin pro ty, kteří se nezúčastní. Budu dopisovat do tohoto článku k daným předmětům (matematika, geometrie) barevně.

Snad je to všechno. Brzy se uvidíme na online hodině. Mějte krásný týden.
Vaše paní učitelka

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář